LibreOffice Writer: Edición de un documento

EDICIÓN DE UN DOCUMENTO en LibreOffice Writer 

2.1. Crear un documento nuevo
2.2. Como abrir un documento existente
2.3. Introducir texto
2.4. Seleccionar texto
2.5. Suprimir texto